Myynti:  Prosessiteollisuus 0400 463 261  /  Uretaanieristykset 0400 434 657  |  Toimisto 044 238 5519

Caverion Suomi Oy: Atria Siipikarja 2024

Suurhankkeen onnistunut toteutus vaatii vahvaa luottamuspohjaa ja monipuolista ammattitaitoa. Siksi Caverion Suomi Oy valitsi yhteistyökumppanikseen Purecon.

Pureco oli Caverion Suomi Oy:n eristyskumppani Atria Siipikarja 2024 -investoinnissa.

Atrian Siipikarjainvestointi 2024 Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen on yhtiön historian suurin investointi.

Tuotantotilat ja energiakeskus yhteen laskettuna kyse on 36 000 neliön kokoisesta ja 155 miljoonan euron arvoisesta laajennuksesta, jonka myötä Atria Suomen siipikarjan tuotantokapasiteetti lisääntyy 40 %.

Laajennuksen vuonna 2021 alkaneissa putkitöissä sivu-urakoitsijana toimii Caverion Suomi Oy, jonka vastuulle kuuluvat tuotantolaitoksen lämpö-, lämminvesi-, kylmävesi- ja jäähdytysputkistojen sekä IVLTO- ja LTO-lämmitysputkistojen asentaminen.

Vaativa projekti edellyttää luottamusta

Caverion keskittyy toiminnassaan putkistojen asentamiseen, ja putkistojen eristäminen toteutetaan yhteistyökumppaneiden avulla.

Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden valinnassa yritys noudattaa erityistä tarkkuutta, ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kyvykkyys sekä taloudellinen tausta arvioidaan huolella.

Siipikarja 2024 -hankkeen kokoluokka ja vaativuus korostivat taustatöiden merkitystä entisestään.

Riskienhallintakartoituksen ja huolellisten taustaselvitysten jälkeen Caverion päätti luovuttaa eristysurakoinnin Purecolle, jonka taustat ja kyvykkyydet nähtiin vaativaan toimeksiantoon sopiviksi.

Myös Purecon aktiivisuus ja kyky avoimeen vuoropuheluun jo valmisteluvaiheessa myötävaikuttivat vahvan luottamuspohjan syntymiseen.

Ennen urakkasopimuksen syntymistä tapasimme usein Purecon edustajan kanssa ja keskustelimme paljon hankkeesta. Siten saimme henkilökemiat kohtaamaan ja luottamuspohjan syntymään, minkä arvoa ei voi kyllin korostaa.

Työn laadukkuus ja monipuolinen ammattitaito vakuuttavat

Laaja urakka edellytti monipuolista eristysosaamista, ja Caverion arvosti myös Purecon kykyä eristysten kuorirakenteiden toteuttamiseen.

Purecon kattava palvelu polyuretaanieristyksistä aina erikoistuneisiin talotekniikan eristysratkaisuihin oli lähtötilanteessa olennainen valintaperuste.

Huolellisesti tehty yhteistyökumppanin valinta konkretisoitui sujuvaksi yhteistyöksi ja laadukkaaksi toteutukseksi.

Purecon työn laadukkuutta voimme erityisesti painottaa, ja sitä, että ammattitaitoa löytyy laajasti eristämisen eri osa-alueilta: kaikki pyytämämme eristystyöt ovat järjestyneet. Yhteistyön ja urakan etenemisen kannalta olennaista on myös rehtiys, ja asioista on tiukassakin paikassa pystytty aina puhumaan niiden oikeilla nimillä.

Onnistumiset

Yhteistyö

Avoin ja aktiivinen kommunikaatio luo luottamusta.

Ketteryys

Joustavuus ja kyky ratkoa asiakkaan haasteita.

Ammattitaito

Osaavat tekijät toteuttavat työn laadukkaasti ja sovitussa aikataulussa.